Close

Đăng ký nhận tin mới
Email:
Hình ảnh của Que thử nước tiểu Multistix -10A

Que thử nước tiểu Multistix -10A

Sử dụng cho máy Clinitek-150, clinitek status
0
$15.91 (USD)
:

Que thử nước tiểu Multistix 10A

Hãng sản xuất: AMS Diagnostics –Anh Quốc              

Đóng gói: 100 que/hộp              

Date tối thiểu : 12 tháng      
Kiểm tra 10 thông số

 Leukocytes(LEU);                        pH

 Occult blood (BLD)                      Nitrite(NIT)

 Glucose                                     Ketone(KET)                           

 Specific gravity(SG)                    Urobilinogen(URO)                  

 Bilirubin(BIL)                              Protein(PRO)

Công ty chúng tôi có chương trình khuyến mại cho quý đại lý lấy hàng với số lượng lớn . 

Link Promote Products for " "
Ðóng
Giới thiệu link sản phẩm này cho mọi người để hưởng Affiliate cho mình .
Chia sẻ lên