Close

Đăng ký nhận tin mới
Email:

Máy chụp cắt lớp, máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cắt lớp ct, máy chụp cắt lớp ct scanner, máy chụp cắt lớp điện toán, máy chụp cắt lớp mri, máy chụp cắt lớp võng mạc, máy chụp cắt lớp hitachi, giá máy chụp cắt lớp, bán máy chụp cắt lớp, máy ct scanner 64 lát cắt, máy ct, máy ct scanner 128 lát cắt

Xem dạng
Sắp xếp
Hiển thị Mỗi trang

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính kèm máy bơm thuốc cản quang
0
$0.00 (USD)

Máy Bơm cản quang cho CT

Model: Contrast injector for CT
0
$0.00 (USD)

Máy bơm thuốc cản quang

0
$0.00 (USD)

Link Promote Products for " "
Ðóng
Giới thiệu link sản phẩm này cho mọi người để hưởng Affiliate cho mình .
Chia sẻ lên